(+34) 662 576 953
    
info@elcordelbarri.com
Cercar

La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com EL COR DEL BARRI recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des de el lloc web www.elcordelbarri.com.

Identificació del responsable del tractament:

EL COR DEL BARRI

(Jaume Fonollà Romero)

46723198D

C/Francestc Layret, 114 (08911) Badalona

662 576 953

info@elcordelbarri.com

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

  • Visites a la nostra pàgina web;
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostre pàgina web a través de d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs;
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, ens remets un correu electrònic, ens remets una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte;
  • Enviament de currículum vitae per formar part del nostre equip.
  • Creació de comptes d’usuari particular/comerciant i accés al compte;
  • Contractació electrònica dels nostres productes o serveis.

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

EL COR DEL BARRI tracta les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades de venedors i compradors:

Les dades seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades. Els detalls sobre l’ús concret de dades de / per part de venedors es troben a les Condicions Generals per a Venedors.

També podrem tractar les dades en base al nostre interès legítim en fer-li arribar novetats o informacions relacionades amb la nostre activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través del nostre Butlletí. L’interessat podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment, mitjançant els procediments habilitats en els documents de contractació, així com cancel·lar la subscripció al Butlletí en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Butlletí, o bé comunicant-ho per escrit a info@elcordelbarri.com.

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que disposa la nostra política de cookies; així com per facilitar informació sobre la nostre activitat empresarial i, en el seu cas, per atendre a les seves consultes i suggeriments.

Referent això podrem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Dades recollides a través dels formularis de contacte/registre:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis web habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, EL COR DEL BARRI no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades de e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Els mails enviats directament als venedors són responsabilitat d’aquestos.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de EL COR DEL BARRI en les diferents xarxes socials.

La informació facilitada per EL COR DEL BARRI, als seus perfils de xarxes socials tenen una finalitat merament informativa. EL COR DEL BARRI, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a EL COR DEL BARRI, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfiles a les diferents xarxes socials. EL COR DEL BARRI, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

Les dades facilitades a les xarxes socials dels venedors són responsabilitat d’aquestos, d’acord amb les corresponents polítiques de privacitat.

Facebook

Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que EL COR DEL BARRI, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies e informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. EL COR DEL BARRI, en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “ja no m’agrada”

Twitter

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que EL COR DEL BARRI, en complimento de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies e informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittejar tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. EL COR DEL BARRI, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram

Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que JAUME FONOLLÀ ROMERO, en complimento de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. JAUME FONOLLÀ ROMERO, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

TikTok

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que EL COR DEL BARRI, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de TikTok, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies e informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. EL COR DEL BARRI, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

WhastApp

En clicar al link de WhatsApp i comunicar-se amb nosaltres per aquesta via, l’usuari accepta els Termes i Condicions de WhatsApp Ireland Inc. El seu telèfon només serà utilitzat per a resoldre les seves consultes concretes. En el cas que es vulgui utilitzar posteriorment per a d’altres finalitats, es demanarà el seu consentiment i/o serà informat.

Butlletí:

Els usuaris web es podran subscriure al nostre Butlletí omplint les dades en el formulari de subscripció habilitat en el lloc web www.elcordelbarri.com.

Les dades dels subscriptors al Butlletí seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de EL COR DEL BARRI, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis en base al consentiment previ dels mateixos.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció al Butlletí en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Butlletí, o bé comunicant-ho per escrit a info@elcordelbarri.com.

A qui comuniquen les seves dades:

La informació facilitada per EL COR DEL BARRI als seus perfils de xarxes socials tenen una finalitat merament informativa. EL COR DEL BARRI, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a EL COR DEL BARRI, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfiles a les diferents xarxes socials. EL COR DEL BARRI, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

 garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de EL COR DEL BARRI, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Venedors i Proveïdors de serveis 

EL COR DEL BARRI comunicarà les dades personals estictament necessàries per a la facturació i l’atenció al client als Venedors que es donen d’alta a la nostra plataforma. Aquests Venedors són responsables del tractament de dades personals que portin a terme en el seu nom. Consulti els Venedors per a més detalls.

Alhora, EL COR DEL BARRI podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de EL COR DEL BARRI. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

TPV virtual o  plataformes de pagament

EL COR DEL BARRI podrà comunicar dades de pagament a proveïdors de TPV virtual o altres plataformes de pagament electrònic com Paypal, amb la finalitat de facilitar mitjans d’abonament per les nostres activitats i serveis.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostre obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades a països fora de la Unió Europea. En aquest cas, EL COR DEL BARRIvetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de lo estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a EL COR DEL BARRI, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes a l’Art. 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se al corresponent contracte d’encarregat del tractament.

Exercici de drets:

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se a info@elcordelbarri.com.

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control corresponent per a iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades: www.apd.cat

Agència Espanyola de Protecció de Dades; www.aepd.es

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de la companyia, es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail o xatbot, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies i/o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors al Butlletí seran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, la compte de e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció del Butlletí.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de EL COR DEL BARRI no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.elcordelbarri.com i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en les que EL COR DEL BARRI sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar a EL COR DEL BARRI de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

EL COR DEL BARRI ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar la alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de EL COR DEL BARRI.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu:

Torna a l'inici
El producte s'ha afegit al carret
Obrir chat
💬 T'ajudem?
♥ EL COR DEL BARRI
Hola 👋Et podem ajudar?